Chodziliśmy po swoim Szczecinie: gmach Urzędu Pocztowego numer 2