Filip Presseisen: I wtedy pomyślałem, że to jest to, co ja chcę przez całe życie robić