Andrzej „Graba” Grabowiecki: Jest coś takiego, że aparat „otwiera” drzwi