Remont kamienicy od zaplecza: miejski konserwator zabytków, #2