Pierwiastek kobiecy. W kamienicznym mieszkaniu Pauliny