Poetyka przestrzeni. W kamienicznym mieszkaniu Kacpra