Szczerość materiału. W kamienicznym mieszkaniu Patrycji